Our branches

Biochemistry

Biyokimya esasen bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Klinik biyokimya laboratuarının amacı ise insan vücudunun temel bileşenleri olan proteinler, karbonhidratlar, lipidler (yağlar), vitaminler ve hormonlar gibi organik bileşiklerin ve sodyum, potasyum vs gibi elementlerin analizini (kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı, eklem sıvısı gibi örneklerde) yapmaktır.Böylece; sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmalar,  hastalıkların teşhisi, takibi, tedavisi ve önlenmesinde ilgili hekimlere ve hastalara destek olmaktır.

Bugün artık kabul edildiği üzere biyokimya laboratuarı sağlıkta merkezi bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen istatistiksel veriler, tüm tıbbi kararların yaklaşık %70’inin laboratuar sonuçlarına dayandığını ortaya koymaktadır. Hekimlerin de bir çoğu hasta öyküsü ve muayeneye göre laboratuar testlerini daha objektif olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle toplam sağlık hizmetinin yerine getirilmesinde laboratuar büyük bir öneme sahip olmaktadır.

Klinik biyokimya laboratuarları, başvuran hastalara en güvenilir, en doğru ve en kaliteli sonucu, en kısa sürede vermeyi amaçlayan birimlerdir. Bu birimlerde biyokimya uzmanı yönetiminde biyologlar, kimyagerler, laboratuar teknisyenleri ve diğer görevli personel koordineli bir şekilde çalışarak hastalara ve hekimlere hizmet ederler.Laboratuarın görevi hekimin“hangi testleri istemeliyim” sorusu ile başlar, sonuçlar hasta yararına kullanıldığı ana kadar sürer. Bu bağlamda laboratuarların iş yükü ve buna uygun olarak kaliteli hizmet verme sorumlulukları çok büyük önem arz eder. Bu nedenle modern, kaliteli, hızlı ve doğru sonuç veren cihaz ve sistemlerin kullanılması, laboratuar ekibinin yapılan iş konusunda bilgili ve tecrübeli olması, bunların yanı sıra iç ve dış kalite kontrol programları ile yapılan tetkiklerin doğru, güvenilir ve kaliteli sonuçlar verecek şekilde çalışılması son derece önemlidir.

Unutmamak gerekir ki sadece hastalıkların tanı ve tedavisi için değil, sağlıklı bireylerin de biyokimyasal açıdan incelemeye alınmaları, ileride ortaya çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu nedenle sağlıklı kişilerin de, özellikle 40 yaşın üzerindeki dönemlerde, yılda en az bir kez olmak üzere sağlık kontrolünden geçmeleri ve hekim önerilerine göre bazı biyokimyasal analizleri yaptırmaları (check-up) gereklidir.

Biyokimya laboratuarında aşağıdaki alt birimlerde çalışmalar yapılmaktadır.

  • Hormon analizleri
  • Biyokimya analizleri
  • Tümör belirteçleri
  • Koagülasyon testleri
  • Vitamin analizleri
  • İdrar analizleri
  • Gaita analizleri
Branches Doctors

Prof. Dr. Mehmet AKDOĞAN

Biochemistry Specialist

Doctor Profile
Farabi Hospital

Comfortable Healthcare. Technological Healthcare. Modern Healthcare

© 2022 All rights reserved.
All rights of the articles, pictures and news on our site are reserved.
It can not be used without permission, without showing the source.