Our branches

Internal Medicine

Dahiliye, tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Aşağıda yer alan uygulamalar, deneyimli uzman hekimlerimiz Uzm. Dr. Ahmet Çizmecioğlu  ve Uzm. Dr. Ş. Figen ÇETİNKAYA tarafından alanına giren tüm diğer branşlarla (kardiyoloji, göğüs hastalıkları vb.) sıkı bir iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

● Sağlıklı bireyin genel kontrolü (check – up)

● Şeker Hastalığı

● Hipertansiyon

● Lipid metabolizması ile ilgili bozukluklar (kolesterol, trigliserid)

● Hormon bozuklukları

● Kan Hastalıkları (kansızlık gibi toplumda sık görülen sorunlar ya da pıhtılama sisteminin bozuklukları gibi daha nadir problemler)

● Enfeksiyonlar

● Karaciğer hastalıkları yada reflü, gastrit, ülser, kolit, kabızlık gibi sindirim sistemi problemleri

● Yaşlı bireyin genel sağlık kontrolü ve yaşlılığa bağlı sorunlar

● Böbrekler ile ilgili hastalıklar ya da kan elektrolitleri ile ilgili problemler

Check – up, kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyodarda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Günümüzde birçok ölümcül hastalığın tedavisi bu şekilde yapılan check-uplar sonucu konulan erken tanıya bağlıdır.

Hastanemizde check – up programları dahiliye uzman hekimi tarafından ilk başvuru adresi oluyor. Dahiliye uzmanımız programı “kişiye özel” oluşturulup, detaylı laboratuar (kan, idrar, dışkı tahlilleri), radyolojik ve kardiyolojik tetkiklerini yapıyor. Hastalıkların teşhisini koyduktan sonra ilgili branşlara sizi sevk ediyor ve tedavinin “doğru yerde” yapılmasını sağlıyor.

Hastanemizde kadın ve erkeklere farklı olmakla birlikte değişik yaş gruplarına özel check – up programları uygulanmaktadır. Burada amaç, farklı cins ve yaş gruplarına göre, artan risk faktörleri doğrultusunda tarama yapılmasıdır.

En ileri teknoloji ürünü Siemens cihazlarla donatılmış görüntüleme merkezimizde bulunan open (Açık) MR, ultrasonografi, mamografi, koroner anjiyografi, multislice tomografi, direkt, C kollu mobil röntgen sayesinde hekimlerimizin tanı ve tedavi aşamasında başarı oranını artırıyor.
Branches Doctors

Uzm. Dr. Şerife Figen ÇETİNKAYA

İç Hastalıkları Uzmanı

Doctor Profile

Uzm. Dr. Naila Novruzova

İç Hastalıkları Uzmanı

Doctor Profile
Farabi Hospital

Comfortable Healthcare. Technological Healthcare. Modern Healthcare

© 2022 All rights reserved.
All rights of the articles, pictures and news on our site are reserved.
It can not be used without permission, without showing the source.