Doctors

Op. Dr. Bülent ERENOĞLU

Genel Cerrahi Uzmanı

D. Yeri / Tarihi: Denizli / 1982

Eğitimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D

E-mail: berenoglu@farabihastanesi.com.tr


Powered by Froala Editor

YURT DIŞI MESLEKİ YAYINLARI

1. MECHANİCAL İNTESTİNAL CLEANSİNG AND ANTİBİOTİC PROPHLAXİS FOR PREVENTİNG BACTERİAL TRANSLOCATİON DURİNG PRİNGLE MANEUVER İN RABBİTS.


B.ERENOGLU , HS GOKTURK, T.KUCUKKARTALLAR, M.SAHİN, A.TEKİN, Y.TATKAN, S.BODUR, M.BAYKAN


SURG TODAY. 2011 JUN;41(6) :824-8 EPUB 2011 MAY 28.

2. CAN MORE THAN ONE FİSTULA BE TREATED BY A NEW TYPE OF SETON CONCOMİTANTLY?

BULENT ERENOGLU,KEMAL ARSLAN, HANDE KOKSAL, OSMAN DOGRU

SCİENTİFİC RESEARCH 2013,JANUARY 4, 35-38

3. EFFECT OF DRAİN LOCALİZATİON ON POSTOPERATİVE PAİN İN LAPAROSCOPİC CHOLECYSTECTOMY: PROSPECTİVE,RANDOMİZED AND CONTROLLED STUDY

KEMAL ARSLAN, BÜLENT ERENOĞLU, ARİF ATAY, HANDE KÖKSAL, OSMAN DOĞRU

EUR J SURG SCİ 2012;3(3):86-91

4. EFFECT ON BODY WEİGHT OF BOTİLİNUM TYPE-A TOXİN İNJECTİON İNTO SUBMANDİBULAR SALİVARY GLANDS: AN EXPERİMENTAL STUDY İN THE RABBİT MODEL

MUSTAFA SAHİN, BULENT ERENOGLU , HUSEYİN YİLMAZ1, HASAN ESEN, AHMET TOLU, FAHRETTİN ACAR, HUSNU ALPTEKİN

SURG CHRON 2013;18(1) : 14-1

5. LATERAL İNTERNAL SPHİNCTEROTOMY VERSUS 0.25 % İSOSORBİDE DİNİTRATE OİNTMENT FOR CHRONİC ANAL FİSSURES: A PROSPECTİVE RANDOMİZED CONTROLLED TRİAL.


ARSLAN K, ERENOĞLU B, DOĞRU O, TURAN E, ERYİLMAZ MA, ATAY A, KÖKÇAM S.


SURG TODAY. 2012 SEP 9.


6. EFFECT OF CHRONİC ANAL FİSSÜRE COMPONENTS ON ISOSORBİDE DİNİTRATE TREATMENT

ARSLAN K, ERENOĞLU B, DOĞRU O, KÖKÇAM S, TURAN E, ATAY A.

WORLD J SURG 2012 APR 19.

7. THE EFFECTS OF BOTOX İNJECTİONS TO THYROİD GLANDS ON THYROİD HORMON LEVELS

(PRELİMİNARY REPORT)

THE EFFECTS OF BOTOX İNJECTİON TO THYROİD GLANDS ON THYROİD HORMON LEVELS.

B.ERENOGLU, M.SAHİN, H.YİLMAZ, H.ALPTEKİN, T.KUCUKKARTALLAR, A.TEKİN

46ND EUROPEAN SOCİETY FOR SURGİCAL RESEARCH CONGRESS

AACHEN, GERMANY 25-28 MAY 2011

8. THE EFFECTS OF BOTOX İNJECTİON TO SALİVARY GLANS ON WEİGHT LOSS (EXPERİMENTAL STUDY)

B.ERENOGLU, M.SAHİN, H.YİLMAZ, H.ESEN, A.TOLU, F.ACAR, H.ALPTEKİN

45ND EUROPEAN SOCİETY FOR SURGİCAL RESEARCH CONGRESS

GENEVA SWITZERLAND, 9-12 JUN 2010

9. THE EFFECTS OF ANTİBİOTİC PROPHLAXY AND MECHANİCAL İNTESTİNAL CLEANSİNG ON PREVENTİNG BACTERİAL TRANSLOCATİON DUE TO PRİNGLE MANEUVER (EXPERİMENTAL STUDY)

B.ERENOGLU, M.SAHİN, Y.TATKAN, M.BAYKAN.

42ND EUROPEAN SOCİETY FOR SURGİCAL RESEARCH CONGRESS

ROTTERDAM THE NETHERLANDS 23-23 MAY 2007


YURT İÇİ MESLEKİ YAYINLARI


1. AKUT APANDİSİTİ TAKLİT EDEN PARSİYEL ÇEKUM NEKROZU

ARİF ATAY, OSMAN DOĞRU, KEMAL ARSLAN, BÜLENT ERENOĞLU, SAİT KÖKÇAM, ERSİN TURAN

GENEL TIP DERG 2012;22(1)

2. EPİGASTRİK BÖLGEDE ASEMPTOMATİK MAKÜLER LEZYON: KOLESİSTOKUTANÖZ FİSTÜLÜN İLK BELİRTİSİ

B.ERENOGLU

TURKİSH JOURNAL OF SURGERY 2010 CİLT:26 SAYI:3 SAYFA 171-172

3. TEK KAT PROPİLEN YAMA VE ANTERİOR MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMLE PREPERİTONELA KASIK FITIĞI TAMİRİ

B.ERENOGLU, K.ARSLAN, O.DOĞRU, S.AY, E.TURAN

17.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 26-29 MAYIS 2010 ANKARA

4. PERFORE APANDİSİTE NEDEN OLAN HİGH GRADE SERRATED ADENOM.

B.ERENOGLU, S.KAYAÇETİN, K.ARSLAN, O.DOĞRU

17.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 26-29 MAYIS 2010 ANKARA

5. PERİANAL FİSTÜLLERDE YENİ BİR TİP SETON İLE TEDAVİ:BİRDEN FAZLA FİSTÜL AYNI SENASTA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

BÜLENT ERENOĞLU , HANDE KÖKSAL , KEMAL ARSLAN , ERSİN TURAN , OSMAN DOĞRU

PB-554 18.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 23-27 MAYIS KAYA OTEL KONGRE MERKEZİ / İZMİR

6. İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONUN NADİR BİR NEDENİ:SOL PARADUODENAL HERNİ

KEMAL ARSLAN , BÜLENT ERENOĞLU , OSMAN DOĞRU , HANDE KÖKSAL , ARİF ATAY

PB-141 18.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 23-27 MAYIS KAYA OTEL KONGRE MERKEZİ / İZMİR

7. KASIK FITIĞI CERRAHİSİNDE DESARDA PROSEDÜRÜ: 72 VAKADA ERKEN SONUÇLARIMIZ

KEMAL ARSLAN , BÜLENT ERENOĞLU , HANDE KÖKSAL , ERSİN TURAN , ARİF ATAY , OSMAN DOĞRU

PB-320 18.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 23-27 MAYIS KAYA OTEL KONGRE MERKEZİ / İZMİR

8.MİNİMAL İNVAZİV PREPERİTONEAL TEK KAT YAMA VE LİCHTENSTEİN ONARIMLARININ HASTA KONFORU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

KEMAL ARSLAN , BÜLENT ERENOĞLU , ERSİN TURAN , HANDE KÖKSAL, OSMAN DOĞRU

SB-35 18.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 23-27 MAYIS KAYA OTEL KONGRE MERKEZİ / İZMİR

9.ELEKTİF LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE DREN YERİNİN POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİ

KEMAL ARSLAN , BÜLENT ERENOĞLU , ARİF ATAY , HANDE KÖKSAL , OSMAN DOĞRU

PB-504 18.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 23-27 MAYIS KAYA OTEL KONGRE MERKEZİ / İZMİR

10. ANÜSE YAKIN YERLEŞİMLİ PİLONİDAL SİNÜSLERİN BAŞARILI KONSERVATİF TEDAVİSİ

K.ARSLAN, O.DOĞRU, B.ERENOGLU, C.CAMCI, E.AYGEN,

17.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 26-29 MAYIS 2010 ANKARA

11. KRONİK ANAL FİSSÜRÜN İSOSORBİT DİNİTRAT İLE TEDAVİ BAŞARISINA FİSSÜR KOMPONENTLERİNİN ETKİSİ

K.ARSLAN, B.ERENOGLU, O.DOĞRU, E.TURAN, A.ATAY

17.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ ANKARA

12. SAFRA YOLLARINA AÇILMIŞ KİST HİDATİK OLGULARIMIZ.

A.TEKİN,T.KUCUKKARTALLAR, F.AKSOY, M.BELİVİRANLI, M.ÇAKIR, B.ERENOGLU

TURKİSH JOURNAL OF SURGERY 2007 CİLT:23 SAYI:4 SAYFA 125-128

13. PİLONİDAL SİNÜS OLGULARININ FARKLI TEKNİKLERLE TEDAVİSİ VE SONUÇLARI

A.TEKİN, T.KUCUKKARTALLAR, C.VATANSEV, F.AKSOY, B.ERENOGLU

GENEL TIP DERGİSİ 2007 CİLT:17 SAYI:2

14. KARACİĞER CERRAHİSİNDE LİGASURENİN YERİ.

A.TEKİN, A.KARTAL, M.SAHİN, S.TEKİN, M.BELVİRANLI, F.AKSOY, S.YOL, B.ERENOGLU, T.KUCUKKARTALLAR

15.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 24-28 MAYIS 2006 ANTALYA


15. FARKLI TEKNİKLERLE TEDAVİ EDİLEN PİLONİDAL SİNÜS OLGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI.


C.VATANSEV, A.TEKİN, T.KUCUKKARTALLAR, B.ERENOGLU, Ş.ÖZER


15.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 24-28 MAYIS 2006 ANTALYA

16. PANKREASIN DEV SERÖZ KİSTİK ADENOMUNUN LAPAROSKOPİK TOTAL REZEKSİYONU


BÜLENT ERENOĞLU1, KEMAL ARSLAN2, İLHAN ECE3, SÜLEYMAN SAİD KÖKÇAM2, BARIŞ AYHAN2


1KONYA ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


2KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 1. CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


3SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


 

17. PİLONİDAL SİNÜSÜN ENDER BİR NEDENİ: KUAFÖR SENDROMU


BÜLENT ERENOĞLU1, KEMAL ARSLAN3, İLHAN ECE2, BARIŞ AYHAN3, SÜLEYMAN SAİD KÖKÇAM3


1KONYA ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


2SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI, KONYA


3KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 1. CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


18. QUADRİSEPS KASI İÇERİSİNDE İZOLE KİST HİDATİK


BÜLENT ERENOĞLU1, KEMAL ARSLAN3, İLHAN ECE2, SÜLEYMAN SAİD KÖKÇAM3, BARIŞ AYHAN3


1KONYA ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


2SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI, KONYA


3KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 1. CERRAHİ KLİNİĞİ, KONY


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


19. İÇİ BOŞ ORGAN PERFORASYONU İLE KARIŞAN RÜPTÜRE ABSELİ OVER TÜMÖRÜ


BÜLENT ERENOĞLU1, KEMAL ARSLAN2, BARIŞ AYHAN2, SÜLEYMAN SAİD KÖKÇAM2, İLHAN ECE3


1KONYA ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


2KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 1. CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


3SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


 

20. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE HAVA-SIVI SEVİYELENMESİ OLMADAN İLEUS MÜMKÜN MÜDÜR?


BÜLENT ERENOĞLU1, İLHAN ECE2, BARIŞ AYHAN3, SÜLEYMAN SAİD KÖKÇAM3


1KONYA ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


2SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA


3KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 1.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


21. KOLESİSTEKTOMİDE İYATROJENİK DUEDONUM PERFORASYONU


İLHAN ECE1, HÜSEYİN YILMAZ1, BÜLENT ERENOĞLU2


1SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA


2ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


22. KÜNT KARIN TRAVMASINA BAĞLI DİAFRAGMA RÜPTÜRÜ


İLHAN ECE1, HÜSEYİN YILMAZ1, FAHRETTİN ACAR1, BÜLENT ERENOĞLU2


1SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA


2ÖZEL FARABİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


 

23. PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİNİN NADİR KOMPLİKASYONU: BURRİED BUMPER SENDROMU

İLHAN ECE1, HÜSEYİN YILMAZ1, BÜLENT ERENOĞLU2

1SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA

2ÖZEL FARABİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ, KONYA

7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


 24. KARIN AMELİYATI GEÇİRMİŞ HASTALARDA TEK KESİDEN LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ


İLHAN ECE1, HÜSEYİN YILMAZ1, BÜLENT ERENOĞLU2


1SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA


2ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


25. LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİDE MALİYETİ DÜŞÜRMEK MÜMKÜM MÜ?

HÜSEYİN YILMAZ1, İLHAN ECE1, HÜSNÜ ALPTEKİN1, FAHRETTİN ACAR1, BÜLENT ERENOĞLU2

1SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA

2ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


26.TEK KESİDEN LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE TEK ENSTRUMAN KULLANIMI


İLHAN ECE1, HÜSEYİN YILMAZ1, BÜLENT ERENOĞLU2


1SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA


2ÖZEL FARABİ HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, KONYA


7.CERRAHİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 ANKARA


Powered by Froala Editor

Soru Sor

Cancel
Farabi Hospital

Comfortable Healthcare. Technological Healthcare. Modern Healthcare

© 2022 All rights reserved.
All rights of the articles, pictures and news on our site are reserved.
It can not be used without permission, without showing the source.