Doctors

Dr. Ali TEKELİOĞLU

Acil Servis Hekimi

 

Doğum yeri:                           Konya

 

E-mail:                                   atekelioglu@farabihastanesi.com.tr

 

Eğitimi:                                  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Powered by Froala Editor

2013 - Currently

Özel Konya Farabi Hastanesi

2007 - 2013

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002 - 2007

İçeri Çumra Devlet ve Trafik Hastanesi

1999 - 2002

Altınekin Merkez Sağlık Ocağı

6.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi(21-25 Ekim 2009) Sözel bildiri. (KEAH Acil Kritik YBÜ Yatırılan Hastaların Retrospektif Analizi

Kongre ve Kurs Katılımları:

TC Sağlık Bakanlığı Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu(2012)

Türk Toraks Derneği ve Türkiye Milli Pediatrik Derneği Çocukluk Çağı Göğüs Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (Mart 2009)

TC Adalet Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı TC Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve TTB İstanbul Protokolü Eğitim Programı (Haziran 2009)

6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Mekanik Ventilasyon Kursu(Ekim 2009)

TC Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Sertifikası(2008)

TC Sağlık Bakanlığı Acil Hekimliği Sertifikası Temel Modül(2005) 

TC Sağlık Bakanlığı Çocuk İleri Yaşam Desteği Program Uygulayıcı Sertifikası(2006)  

Powered by Froala Editor

Soru Sor

Cancel
Farabi Hospital

Comfortable Healthcare. Technological Healthcare. Modern Healthcare

© 2022 All rights reserved.
All rights of the articles, pictures and news on our site are reserved.
It can not be used without permission, without showing the source.