Doctors

Uzm. Dr. Osman TÜFEKCİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Doğum yeri:                          Ankara

 

E-mail:                                   otufekci@farabihastanesi.com.tr

 

Eğitimi:                                  Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi  

Uzmanlık Eğitimi:                 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon                              

Powered by Froala Editor

2009 - Currently

Özel Konya Farabi Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
2008 - 2009

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002 - 2008

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Mesleki   Yayınları:

Yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan 

Karakaşlı S, Uğurlu H, Tüfekci O, Levendoğlu F. Postmenapozal kadınlarda diz osteoartriti ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki Osteoporoz Dünyasından 2002;8:74-79

 

Levendoğlu F, Özerbil Ö, Tüfekci O, Uğurlu H. Spinal kord yaralı hastalarda kronik ağrı.   Romatol Tıb Rehab 2002;13(1): 36-40

 

Tüfekci O, Taştekin G. Uğurlu H. Hemiplejik hastalara yaptırılan üst ekstremite egzersizlerinin beyin kan akımı üzerine etkisi. Karadeniz Tıp Dergisi 2004;17(3): 124-8

 

Yılmaz B, Göktepe AS, Tüfekci O, Alaca R, Gündüz Ş. Omurilik yaralılarda modifiye Ashworth skalası ile izokinetik spastisite ölçümlerinin ilişkisi. Romatol Tıp Rehab 2005;16(2):98-102

 

Yılmaz B, Göktepe AS, Tüfekci O, Şahin A. Alaca R, Gündüz Ş. Spinal kord yaralanmalı hastalarda intrakavernözal enjeksiyon sonrası ereksiyonun değerlendirilmesinde pletismografik ölçümlerin güvenilirliği. Romatol Tıp Rehab 2004;15(3): 161-5

 

Uğurlu H, Tüfekci O. Sakroiliak eklem hastalıkları. Aktüel Tıp Dergisi Bel ağrıları özel sayısı-1 2006;11(1):57-74

 

Tüfekci O, Oğuz H. Bel Ağrıları Tedavisinde Algoritma. Aktüel Tıp Dergisi Bel ağrıları özel sayısı-3 2006;11(3):1-10

 

Yılmaz H,Kurtoğlu GM, Keşli R, Tüfekci   O. Spinal kord yaralanmalı hastalarda idrar kültürünün kantitatif çalışması. Genel Tıp Derg, 2012; 22(3), 87-91.

 

Torlak MS, Ünüvar BS, Tüfekci O. Artmış torasik kifozu bulunan hastalarda kinezyo bant uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri: randomize kontrollü bir çalışma. Turk J Physiother Rehabil. 2019; 30(2):97-103

 

Yurt içi hakemli dergilerde yayınlanan vaka sunumları 

 

Yılmaz B, Alaca R, Tüfekci O, Gündüz Ş. Spinal kord yaralı bir hastada üreteral taşa bağlı tekrarlayan otonomik disrefleksi atakları. Türk Fiz Tıp Rehab 2004;50(4):38-42

Tüfekci O,Kanat F, Uğurlu H. Romatoid artrit’li bir olguda düşük doz metotreksat tedavisi sırasında gelişen akut pnömonitis: Olgu sunumu. Karadeniz Tıp Dergisi 2005 18(1):29-34

Tüfekci O, Gökalp A, Yılmaz H, Uğurlu H. Paraplejik bir hastada rekürren priapizm atakları.  Karadeniz Tıp Dergisi 2005;18 (3): 122-24

Tüfekci O, Açıkgözoğlu S, Uğurlu H. Osteopoikiloz: Olgu sunumu Karadeniz Tıp Dergisi 2005 18(2):49-51

 

Yılmaz B, Alaca R, Tüfekci O, Gündüz Ş. İntratekal baklofen pompası kullanan bir hastada baklofen yoksunluğu sendromu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2005;51(2):74-7

 

Tüfekci O, Akkurt E, Uğurlu H. Osteogenesis İmperfekta :Vaka sunumu. Clinic Med. 2007 3(1):34-40

 

SCI expanded kapsamında olan yurt dışı dergilerde yayımlanan makaleler 

 

Engin B, Tufekci O, Yazici A, Ozdemir M. The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation in the treatment of lichen simplex: a prospective study. Clin Exp Dermatol. 2009 Apr;34(3):324-8. Epub 2009 Jan 23.

Uguz F, Akman C, Kucuksarac S, Tufekci O. Anti-tumor necrosis factor-alpha therapy is associated with less frequent mood and anxiety disorders in patients with rheumatoid arthritis. Psychiatry Clin Neurosci. 2009 Feb;63(1):50-5.

 

Erdağı K, Tüfekci O. The Study of Effects of Olympic-Style Weightlifting Trainings on the Thickness of the Quadriceps Femoris Tendon of Athletes. Journal of Education and Training Studies. 2019;7(6):7-13

 

Tüfekci O, Erdağı K. Ultrasonographic Measurements of the Achilles Tendon Thickness of Men and Women Athletes in Olympic Weightlifting.  Journal of Education and Training Studies.2019;7(4):180-6

 

SCI expanded kapsamında olan yurt içi dergilerde yayımlanan makaleler 

 

Uguz F, Kucuksarac S, Akman C, Tufekci O. Romatoid Artritli Hastalarda Ruhsal Bozuklukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10(2):94-99

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve kongre kitapçığında özeti yayınlananlar

 

Şimşek İ, Oğuz H, Açıkgözoğlu S, Tüfekci O. Adölesanlarda bel ağrısı. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi abstract kitapçığı S-027

 

Ulusal bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan ve kongre kitapçığında özeti yayınlananlar  

 

Oğuz, H, Levendoğlu F,. Tüfekci O. “Osteoartrit: Yaş, cins ve eklem dağılımın analizi”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs, Antalya, 2001.

 

Tüfekci O. Anabilimdalımızda yatarak tedavi gören spinal kord yaralanmalı hastaların demografik özellikleri. 22-26 Haziran 2005, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program ve bildiri özetleri kitapçığı PS -292

 

Tüfekci O, Enginar ÜA. Lomber disk hernisi bulguları veren faset eklem kisti: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-167

Tüfekci O, Küçüksaraç S. Geçici Kemik İliği Sendromu. Olgu serisi. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-168

 

Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H. Sakroiliak  eklem komşuluğunda unikameral kemik kisti olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-169

 

Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H. Kronik C hepatitine bağlı artrit: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-120

 

Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H. Romatoid artrittte atlantoaksiyel eklem tutulumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-020

 

Tüfekci O, Enginar ÜA, Uğurlu H. Stiff Person sendromu:Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-165

 

Tüfekci O, Küçüksaraç S, Uğurlu H. Bel ağrısının nadir bir sebebi:spinal lipoma ile birlikte olan konus mesdullaris siringomyelisi: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-166

 

Tüfekci O, Akkurt E. Osteogenezis İmperfekta: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-072.

 

Oğuz H, Tüfekci O, Demir HA. İnfliximab ile tedavi edilen ankilozan spondilitli bir hastada radikülopati gelişimi: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-096

 

Tüfekci O, Enginar ÜA. Donuk omuz kliniği veren humerus tümörü: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-170

 

Tüfekci O, Akkurt E. Servikal radikülopati veya Parsonage - Turner sendromu: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-171

 

Tüfekci O, Küçüksaraç S, Koç O, Uğurlu H. Filum terminale fibrolipomu ve sakrral spinal kist: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-178

Tüfekci O, Küçüksaraç S, Koç O, Uğurlu H. Epidural venlerde genişleme ile birlikte derin ven trombozu: Akut bel ağrısının nadir sebebi. 2. Ulusal Romatizmal hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan, Antalya, 2006 kongre özet kitabı P-179

 

Uğuz F, Akman C, Küçüksaraç S, Tüfekci O. Romatoid artritli hastalarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı. 25-28 Nisan 2007 İzmir. 11. yıllık toplantı- bahar sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu program ve bildiri özet kitabı PB. 27.    

 

Uğuz F, Akman C, Küçüksaraç S, Tüfekci O. Romatoid artritli hastalarda antitümör nekroz faktör- alfa tedavisinin anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. 25-28 Nisan 2007 İzmir. 11. yıllık toplantı- bahar sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu program ve bildiri özet kitabı PB. 28.    

 

Uğuz F, Küçüksaraç S, Akman C, Tüfekci O. Romatoid artritli hastalarda psikiyatrik bozukluklarının yaşam kalitesi üzerine etkisi. 11 - 14 Haziran 2008 Zonguldak. 17. Anadolu Psikiatri Günleri Özet Kitabı PB. 16.    

 

Tüfekci O, Horasanlı A, Özerbil Ö. İnfliximab infüzyonu sırasında gelişen anafilaktoid reaksiyon: Olgu sunumu. 24-29 Ekim 2007, Antalya. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Program   Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitapçığı PA-14

 

Uluslararası yabancı dilde yapılan Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan Özeti Yayınlananlar

 

Yılmaz B, Göktepe AS, Ünsal A, Tüfekci O, Alaca R, Gündüz Ş. The reliability of plethsmographic measurement in the assessment of erection after intracavernosal injections in patients with spinal cord injury. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine Final Programme & Abstracts Book 0P080

 

Uluslararası yabancı dilde yapılan Bilimsel Toplantılarda Poster Olarak Sunulan Özeti Yayınlananlar

 

Yılmaz B, Alaca R, Tüfekci O, Gündüz Ş. Baclofen withdrawal syndrome in a patient with intratechal baclofen pump presenting as recurrent autonomic dysreflexia attacks 43rd ISCoS Annual Scientific Meeting Lectures&Abstracts Book P 06

 

Uğurlu H, Tüfekci O, Kocabaş H, Sallı A. The Effectiveness of hydrotheraphy in the treatment of fibromyalgia syndrome: A comparative study with antidepressant drugs. 14th Europan Congress of Physical and Rehabilitation Medicine Abstracts Book P194

 

Tüfekci O, Horasanlı A,Yılmaz H. Case report: An unusual cause of backpain in children:Vertebral eosinophilic granuloma. June 13-17, 2009 Istanbul, Turkey. 5th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Abstract Book P-0691.

 

Tüfekci O, Horasanlı A, Köylü Ö. Should serum PTH levels be followed in patients with osteoporosis. June 13-17, 2009 Istanbul, Turkey. 5th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Abstract Book P-1023.

 

Tüfekci O, Levendoğlu F, Horasanlı A, HA Demir. The correlation of neurogenic bowel dysfunction score with SCIM III and FIM values in patients with spinal cord injuries June 13-17, 2009 Istanbul, Turkey. 5th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Abstract Book P-1218.

 

Tüfekci O, Levendoğlu F, Horasanlı A.The corrrelation of SCIM III and FIM values in patients with spinal cord injuries. June 13-17, 2009 Istanbul, Turkey. 5th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Abstract Book P-1219.

 

Tüfekci O, Horasanlı A, Yılmaz H. Fatigue patients Tüfekci O, Horasanlı A, Yılmaz H. Fatigue patients with spinal cord injuries. June 13-17, 2009 Istanbul, Turkey. 5th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Abstract Book P-1220.

 

Tüfekci O, Horasanlı A, Yılmaz H. The effectiveness of intrarectal manual coccyx massage in the patients with chronic coccygodynia. June 13-17, 2009 Istanbul, Turkey. 5th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Abstract Book P-1620.

 

Kitap bölümleri

 

Uğurlu H, Tüfekci O. İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü İnfeksiyonunun romatizmal belirtileri. Çeviri Ed.:Tansu Arasıl Kelley Romatoloji. Ankara: Güneş Kitabevi, 2007 Cilt II 7. baskı:1661- 73

Uğurlu H, Tüfekci O. Diffüz İdiopatik İskeletsel Hiperostoz. In: Sarıdoğan M. (ed.).Tanıdan Tedaviye Osteoartrit. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2007:175-89

 

Tüfekci O, Oğuz H. Spinal Kord Anatomisi ve Fizyolojisi. In:Göksoy T (ed.). Nörolojik Rehabilitasyon. İstanbul: Yüce Yayım, 2009:155-71     

 

Tüfekci O, Oğuz H. Siringomyeli. In: Göksoy T (ed.). Nörolojik Rehabilitasyon. Yüce Yayım, İstanbul 2009:289-304     

 

Uğurlu H, Tüfekci O. Sakroiliak eklem hastalıkları. In: Göksoy T (ed.). Bel ağrılarında tanı ve tedavi. İstanbul: Bilmedya,  2007: 77-108

 

Tüfekci O, Oğuz H. Bel Ağrıları Tedavisinde Algoritma. In: Göksoy T (ed). Bel Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Bilmedya: İstanbul, 2007:249-62

 

Tüfekci O, Özerbil MÖ. Konu 10 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon .In:Çiçek NM (ed.). Reçete tedavi el kitabı. Konya: Atlas Kitabevi, 2007:159- 65  

 

Tüfekci O, Oğuz H.  Siringomyeli. In: Göksoy T. (ed.). Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu. Bilmedya: İstanbul 2017:261-74

 

Tüfekci O, Oğuz H. Omuriliğin Anatomi ve Fizyolojisi. In: Göksoy T. (ed.). Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu. Bilmedya: İstanbul 2017: 143-54

 

 

Kongre ve Kurs Katılımları:

Romatizma araştırma ve savaş derneği I. eklem muayenesi kursu

 

İstanbul Yeditepe üniversitesi serebral palside Botulinum toksin – A uygulamaları kursu

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eğitim becerileri geliştirme kursu

 

Omega araştırma şirketi istatistikte analize giriş ve orta düzey istatistik analiz eğitim kursu

 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

 

Spinal kord Rehabilitasyonu Kliniğinde 15- 07-2003 – 30 -05- 2004 arasında aktif olarak çalışma

Powered by Froala Editor

Soru Sor

Cancel
Farabi Hospital

Comfortable Healthcare. Technological Healthcare. Modern Healthcare

© 2024 All rights reserved.
All rights of the articles, pictures and news on our site are reserved.
It can not be used without permission, without showing the source.